Előadások a youtube-on
Előadások kozmológia témában a youtube-on
» Bővebben
Hírek
Örömmel fogadjuk olvasóink, látogatóink véleményét
Felhívás

Egyesületünk ez évben is szívesen fogad kozmológiai, asztroszófiai témájú hozzászólásokat, írásokat

FOTÓALBUM
AMA Képzés 2015
Tükör dalest 2016 április
Kovács Gabival
DR. DUBRAVSZKY LÁSZLÓ könyveinek listája:
TRILÓGIA:
ára: 2.250.-
        AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI                                           380
        RUDOLF STEINER FONTOS MEGÁLLAPíTÁSAI                      380
        A MODERN - ANTROPOZÓFIAI - BEAVATÁS                          1450

KIVONAT
Rudolf Steiner: Nemzetgazdasági kurzus.
Egy új közgazdaság feladatai
ára: 1.180.-
A nemzetgazdaság létrejötte. A munka tagozódása a szociális életben. Munkamegosztás. A népgazdasági folyamat, mint körforgás. A Föld ára Ellentmondások a népgazdasági folyamatban. Kamat. A pénz elöregedése. Szellemi teljesítmények és testi munka.

KIVONAT
Rudolf Steiner: A Kelet és Nyugat ellentétei
ára: 1.180.-
A Kelet és Nyugat világának ellentéte még mindig a jelen egyik legaktuálisabb problémája. Általában azonban a mai gondolatok kimerülnek a gazdasági és hatalmi érdekszférák vizsgálatában. Mindkét terület megértése legfõképpen szellemi oldalról szükséges. Errõl beszél ezekben az elõadásokban Rudolf Steiner.

KIVONAT
Rudolf Steiner: A szociális kérdés sarkalatos pontjai a jelen és a jövõ szempontjából
ára: 1.180.-
Ezekben az elõadásokban Rudolf Steiner kifejti átfogó kritikája segítségével az egységállam hatalmát, szisztematikusan, a szociális hármas tagozódás alapján. A valós élet három területre, a szellemi-, a jogi- és a gazdasági életre tagozódik és mindegyik a saját struktúrájában és rendjében szabadon kell, hogy fejlõdjön. Rudolf Steiner munkája több, mint 70 éve íródott, de az aktualitása máig nem veszett el, mivel az alapproblémák ma is azonosak az akkoriakkal.

KIVONAT
Rudolf Steiner: Beavatás - megismerés
ára: 1.180.-
A szellemi és a fizikai világ. Az ember fejlõdése a múltban, jelenben és jövõben az antropozófia szemszögébõl. Elsõ lépések az imaginatív felismeréshez. Inspiráció és Intuíció. Új és régi beavatás. Az álom-élet. Az ember kapcsolata a három világhoz. A szellem tevékenysége a Természetben. A különbözõ világok egymásrahatása. Az ember álomélményei, mint a halál utáni élet elõhírnökei. A halál és az újraszületés közötti élmények. Szellemi-kozmikus lét a halál után. A világ múltjának átélése. A világ evolúciója és az ember fejlõdésének összefüggései. Az ember bevonulása a szabadság korába.

KIVONAT
Rudolf Steiner: Szociális és a pedagógiai kérdések szellemtudományos szempontból
ára: 1.180.-
Az emberiség öntudatlan küszöb-átlépése. A népiskola és a pedagógia megújításának szükségessége. Az I. világháború, mint egy hatalmas szellemi háború elõjátéka, Kelet és Nyugat között. Az 1890-es év, mint egy fókuszpont, az emberiség fejlõdésében. A szellemi lények érdeklõdése az ember fejlõdése iránt. Fiziológiai és lelki adottságok.
 
BEVEZETÉS AZ OKKULT TUDOMÁNYOKBA
ára: 1.850.-
A Megismerés titka; Okkultizmus és beavatás napjainkban I.-II. címû tanulmánykötetek alapja

Egyéb szerzõk kiadványai:

TIPIKUS GYÓGYSZEREK DR. RUDOLF STEINER NYOMÁN; A VAS
ára: 2.100.-

NAGY EMILNÉ DR. GÖLLNER MÁRIA:
A KALEVALA TITKA
ára: 1.980.-

NAGY EMILNÉ - DR. GÖLLNER MÁRIA:
MAGYAR ÕSVALLÁS ÉS A KERESZTÉNYSÉG
ára: 2.100.-
 
 
Kovács Gabriella:
 
Én
Ára 2.460.-
Gyermekké lenni
Ára 2.590.-
Szivárványhíd
Ára 2.590.-
A Test: Imádság
Ára 2.970.-